Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Dades externes Gràfiques Càmera Arxiu Dades tècniques
Càmera meteorològica
FORA DE SERVEI

En servei des del 10-04-2010 fins el 16-08-2012

Actualment es fa servir una cāmera "allsky", de 190 graus de camp,
tant de dia, com de nit, accessible a l'enllaç CatCel2 - Maciarol